Sorular1-) ANTR305 Antrenman Bilimi I dersi kapsamında “Geriye Dönüş İlkesi” ne demektir, “Antrenmansızlaşma veya Kondisyonsuzlaşma” sözcüklerinden ne anlaşılması gerekmektedir, açıklayarak anlatınız?

Geriye dönüş ilkesi: Antrenman yüklenmelerinin azalması veya tamamen ortadan kalkması durumunda fiziksel , fizyolojik ve biyolojik değişimleri içeren kondisyon özelliklerinin antrenman öncesi düzene dönme durumuna denir. Geriye dönüş süresi ve miktarı her bir parametre için farklıdır. Genel olarak kazanımların süresiyle doğru orantılı olmaktadır.

Antrenmansızlaşma: Antrenmanlara ara verme müsabakaların sonlanması durumunda olabilir. Hastalık sporcu sakatlıkları antrenmanların ve müsabakaların yapılamaması ve herhangi bir anormal durum ve sosyal durumlarında da antrenmansızlaşma olabilmektedir.

Kondisyonsuzlaşma: Uzun süre hareketsiz kalma, kaslarda hacimsel değişiklik dışında pek çok yapısal, biyokimyasal, genetik değişikliklere neden olur.. İnaktivitenin en sorunsal etkileri kas sistemi, iskelet sistemi ve diğer vücut sistemlerinin azalan fonksiyonel kapasitesi olarak tanımlanır.

1-) ANTR305 Antrenman Bilimi I dersi kapsamında “Antrenmanın Sıklığı veya Yoğunluğu ve Kapsamı” sözcüklerinden ne anlaşılması gerekmektedir, açıklayarak anlatınız?

Antrenman Sıklığı: Sporcunun belirli bir antrenman türünün ne kadar aralarla aralarla uygulandığını belirtir. Yüklenme sıklığında antrenmanı takip edilerek kendisini tekrar yenileyerek bir sonraki yüklenme için hazır duruma gelmesidir.

Antrenman Kapsamı: Yüklemenin kapsamı antrenmanda yapılan çalışmaların toplamıdır. Örneğin yapılan bir antrenmanda yapılan 10 tane 100 metre koşu (10x100 =1000 m ) yüklemenin kapsamıdır. Herhangi bir özelliğin ne kadar geliştirileceğini yüklenmenin kapsamı ile ayarlanır. Hazırlık periyodu kapsamı en geniş olan devreyi oluşturur. Antrenman sıklığının düzenlenmesinde organizmanın dinlenme yeteneği dikkate alınması zorunludur.